Joanna Jaskułowska

60% ludzkości żyje w miastach. Tu mieszkamy, pracujemy, kształcimy się, doświadczamy. Często otoczenie w którym żyjemy jest niewygodne, nijakie i mało atrakcyjne. Winston Churchill kiedyś zauważył, że kształtujemy budynki, a potem one kształtują nas. Zastanawiasz się czasem jak byś się czuł w mieście, na placu, w budynku pełnym zieleni, gdzie proste, funkcjonalne i wydajne energetycznie rozwiązania z kreatywnością? Tym właśnie się zajmuję. W każdym swoim projekcie dążę do tworzenia jakości, która zaspokoi potrzeby użytkowników, wprowadza rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i w kreatywny sposób wykorzystuje tożsamość miejsca.

Więcej o mnie

Jak mogę pomóc?

WIEDZA

Zbadam i przeanalizuję

przestrzeń publiczną

Przeprowadzę

szkolenie i doradzę

PROJEKTOWANIE

Zaprojektuję

przestrzeń publiczną

Zaprojektuję

architekturę

INNOWACJE

Wdrażam idee

miast ekologicznych

Projektuję wprowadzając

społeczne innowacjeZastanawiasz się, czy moja oferta jest właśnie dla Ciebie?

Jakie jest moje podejście?

Tworzenie miejsc to moja prawdziwa pasja, robię to w sposób tak dobry, że na 13 konkursów architektoniczno-urbanistycznych, w których wystartowałam, w 11 otrzymałam nagrody i wyróżnienia.

Wierzę, że poprzez świadome, holistyczne projektowanie, opierające się na współpracy wszystkich uczestników procesu, mogę wydobyć potencjał i tożsamość miejsca, przyciągnąć ludzi, jednocześnie budując wartościowe relacje człowieka z projektowaną przestrzenią i środowiskiem naturalnym.

Każdy projekt postrzegam systemowo, uwzględniam wiele czynników i uwarunkowań oraz ich wzajemnych relacji, z których najważniejsze są:

Miejsce

 • Ład przestrzenny
 • Estetyka,
 • Forma,
 • Skala
 • Kompozycja,
 • Materiały
 • Duch miejsca
 • Infrastruktura
 • Ergonomia
 • Układ funkcjonalny
 • Kontekst kulturowy
 • Kontekst przestrzenny
 • Kontekst historyczny

Natura

 • Ekologia,
 • Zieleń w mieście
 • Hortiterapia,
 • Woda
 • Bioróżnorodność,
 • Adaptacja do zmiany klimatu
 • Ekohydrologia
 • Podejście systemowe
 • Projektowanie holistyczne
 • Miasta odporne
 • Zielono-błękitna infrastruktura
 • Wydajność energetyczna

Człowiek

 • Projektowanie uniwersalne
 • Projektowanie inkluzywne
 • Poczucie przynależności do miejsca
 • Kultura,
 • Edukacja
 • Potrzeby,
 • Wypoczynek
 • Jakość życia
 • Zdrowie
 • Zrównoważony transport
 • Przestrzeń piesza
 • Dobre samopoczucie
 • Psychologia miejsca

Procesy

 • Proces administracyjny i budowlany
 • Partycypacja społeczna
 • Współpraca
 • Zaangażowanie
 • Sposób doświadczania
 • Sposób użytkowania
 • Podejście procesowe
 • Myślenie projektowe
 • Budowanie społeczności wokół miejsca

Etapy i metodologia

W projektowaniu wykorzystuję nowoczesne koncepcje zarządzania oparte na podejściu procesowym (Lean Management) oraz myśleniu projektowym (Design Thinking), które pomagają mi w usprawnieniu procesu projektowania i przy organizacji partycypacji społecznej prowadzonych projektów.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Czujesz, że dobrze by było razem współpracować?

Odezwij się do mnie.